ОП-19/04.10.2019 г. с предмет:  „Застраховане на движими и недвижими имущества, собственост на ДП РАО или предоставени за управление на предприятието”   № РОП 00699-2019-0009.

A A A
Нагоре