ОП-26/30.10.2019 г. с предмет: „Доставка на апаратура за радиационен контрол, необходима за обезпечаване на дейностите по непрекъснато измерване на алфа/бета активност във въздух, поддържане на експлоатационния порядък в помещенията и радиационен контрол в СП „ИЕ 1-4 блок“.

A A A
Нагоре