Новини

A A A

Ключов етап от Програмата за извеждане от експлоатация на спрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“

26.12.2023

В два последователни дни – на 21 и 22 декември 2023 г., Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ успешно реализира сложна пилотна операция за изваждане от бокса на 3-ти блок и транспортиране на първия от общо 24-те парогенератори* от 440-мегаватовите блокове на ...

Единен информационен модел подпомага с „живи данни“ процеса по извеждане от експлоатация и управлението на РАО

21.12.2023

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“  доразработи и внедри специализиран софтуер за управление, проследимост и отчетност на информацията и дейностите, осъществявани от структурите на Предприятието. Разработването на триизмерения модел (3D модел) и Единен информационен модел (ЕИМ) за Апаратно отделение на блокове 1-4 ...

Приключи мисията за отчет на хода на Програма „Козлодуй“ за първото шестмесечие на годината

06.10.2023

В периода 3-5 октомври 2023 г. в ДП „Радиоактивни отпадъци“ се проведе мисия за отчет на хода на дейностите по изпълнение на Програма „Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове на атомната централа, която изпълнява предприятието. В проследяването ...

Съоръжението за плазмено изгаряне на РАО – представено на Генерална конференция на МААЕ

03.10.2023

В периода 25-29 септември 2023 г. в централата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) – Виена, се състоя 67-мата Генерална конференция на организацията. По време на най-важния форум на МААЕ бе организиран съвместен щанд на Европейската комисия, Испания и ...

Представители на хърватския Фонд за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Кръшко“ посетиха съоръжения на ДП РАО

21.09.2023

На 19 септември 2023 г. изпълнителният директор и директор на дирекция „Управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация“ на Фонда за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Кръшко“, заедно с двама водещи експерти от хърватски консултантски организации, посетиха съоръжения на ...

ДП РАО с принос към разпространението на знания по отношение на процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“

21.03.2023

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО), в качеството му на национален оператор по управление на РАО, систематизира и представя всяка година натрупания си опит от изпълнението на Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на „АЕЦ Козлодуй“. През 2022 ...

Съоръжението за плазмено изгаряне навлиза в шеста експлоатационна кампания

15.12.2022

В периода 5-8 декември 2022 г. бяха извършени пускови операции на  Съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ)* на радиоактивни отпадъци (РАО), след проведена планова профилактика. На 9 декември бяха достигнати номиналните параметри за преработка на РАО, с което инсталацията навлезе в ...

По инициатива на АЯР експерти от турския регулаторен орган посетиха съоръжения на ДП РАО

07.12.2022

Деветима експерти от Ядрения регулаторен орган на Република Турция посетиха на 6 декември  2022 г. съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, за да се запознаят на място с опита на България в областта на управление на радиоактивните отпадъци. Интересът си ...

Мониторингов комитет прие отчет за Програма „Козлодуй“ по извеждане от експлоатация

11.11.2022

На 8 ноември 2022 г. в Люксембург се състоя Мониторингов комитет* по изпълнение на Програма „Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Заседанието беше съпредседателствано от Масимо Гариба – зам. генерален директор на ГД „Енергетика“ на ...

Химическа дезактивация намали значително радиоактивното замърсяване в първите контури на спрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“

02.07.2022

Сложна последователност от операции по химическа дезактивация на първи контур и свързаното оборудване на четирите блока на АЕЦ „Козлодуй“ с реактори ВВЕР-440 приключи в средата на 2022 година като част от проекта за извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности. ...

Нагоре