Новини

A A A

Ключов етап от Програмата за извеждане от експлоатация на спрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“

26.12.2023

В два последователни дни – на 21 и 22 декември 2023 г., Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ успешно реализира сложна пилотна операция за изваждане от бокса на 3-ти блок и транспортиране на първия от общо 24-те парогенератори* от 440-мегаватовите блокове на атомната централа, които са в процес на извеждане от експлоатация.
Съоръжението тежи 156 тона и е с дължина 11,5 м и диаметър около 4,5 м. То беше издигнато на 12 м височина и транспортирано през Реакторна зала, а след това – до Машинна зала (МЗ). Операцията беше ръководена от главния технолог на специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – 1-4 блок“ – Борислав Илиев. Той разказа за предизвикателствата при осъществяването й: „Люкът, през който трябваше да премине парогенераторът, е с размери 9х5 метра. Това означава, че предвид габаритите на съоръжението, то трябваше да бъде извадено под наклон от около 45 градуса. По тази причина беше важно от инженерна гледна точка да се изчисли изключително прецизно дължината на сапаните. Това беше направено от екипа на управление „Инженерно осигуряване“ в специализираното поделение. В бокса на парогенератора има общо три люка, през които предстои да извадим останалите 5 парогенератора. Това означава, че част от тях трябва да бъдат придвижени в самия бокс, което също е предизвикателство, но имаме доставено подходящо оборудване и вярвам, че ще се справим успешно.“
След строга дозиметрична проверка парогенераторът вече е разположен на площадка за временно съхранение в Машинна зала. За експлоатацията на мястото и съхранение в него на 12 броя парогенератори има издадено разрешение на Агенцията за ядрено регулиране. До края на следващата година трябва да се освободят изцяло боксовете на парогенераторите на 3 и 4 блок. През 2026 г. ще започне фрагментирането на тези съоръжения. За тези две години предстои чрез българските фондове да бъде изграден цех за сухо фрагментиране. Оборудването по проекта ще бъде финансирано от Международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване и развитие.
Дейностите по преместване на парогенераторите започнаха от 3-ти блок с две основания. Първо, там най-рано приключи мащабна дезактивация на първи контур чрез съоръжението „Спайдър“. Второ, според Програмата за извеждане от експлоатация се планира боксът на парогенераторите на този блок до 2030 г. да бъде реконструиран в хранилище за временно съхранение на голямотонажни контейнери (80 тона). В тях ще бъдат съхранявани фрагментирани елементи от вътрешнокорпусните устройства на реакторите и от самите реактори, като един контейнер ще може да побере до 20 тона отделени при демонтажа материали. Очаква се те да останат там на съхранение в следващите 50 години – докато бъде изградено хранилище за дълбоко геоложко погребване или докато активностите не спаднат дотолкова, че да покриват критериите за погребване в Националното хранилище за радиоактивни отпадъци.

………………………………………………….
*Парогенераторът е основен елемент от схемата за генериране на електроенергия от атомните централи. Това е топлообменен апарат за производство на водна пара с налягане над атмосферното за сметка на топлината на първичния топлоносител, постъпващ от ядрения реактор. В 440-мегаватовите блокове на атомната централа за всеки реактор има по 6 парогенератора.

Нагоре