(Български) № ОП –11/09.06.2020 г. с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за СП „ПХРАО – Нови хан“ към ДП „РАО“

A A A
Top