(Български) ОП-07/12.04.2017 г. с предмет: „Доставка на диамантено въже и консумативи за машина за рязане с диамантено въже“.Номер на поръчката в РОП 00699-2017-0003.Решение ID 783031, Обявление ID 783032.

A A A
Top