(Български) ОП-24/28.07.2017 г. с предмет: Подмяна на покривната хидроизолация на „Цех за преработка на радиоактивни отпадъци” (ЦПРАО) в СП „РАО-Козлодуй” и ремонт на покрива на надстройката на Спецкорпус-2

A A A
Top