(Български) ОП-11/03.08.2018 г. с предмет: “Извършване на специализиран автобусен превоз на работници и служители на ДП РАО по маршрут Враца – площадка АЕЦ Козлодуй – Враца“. Номер на ОП в РОП: 00699-2018-0006

A A A
Top