(Български) ОП-29/28.11.2018 г. с предмет: „Предпроектно проучване за монтаж на система за геотехнически мониторинг на СП „ПХРАО – Нови хан“ № в РОП: 00699-2018-0015.

A A A
Top