(Български) „Изработка и доставка на 3 000 броя метални варели с капаци за преработка на твърди радиоактивни отпадъци“ – № в РОП: 00699-2019-0002 .

A A A
Top