Новини

A A A

Агенцията за ядрена енергия и ДП РАО проведоха встъпителна среща

21.01.2021

На 20 януари 2021 г., чрез видеоконференция, се състоя първата работна среща между ДП „Радиоактивни отпадъци“ и Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие*, след като ден преди това се проведе официална церемония по встъпването на България в Агенцията.

От страна на АЯЕ в разговора взеха участие генералният директор – Уилям Магууд IV, зам.-генералният директор по управление и планиране – Нобухиро Муроя, както и други представители на ръководството и експерти в Агенцията. Сергей Цочев – член на Управителния съвет на ДП РАО, представи статута на предприятието, като национален оператор по управлението на радиоактивните отпадъци, дейността на специализираните поделения и бъдещите предизвикателства пред организацията. Ребека Тадесе – началник отдел „РАО и извеждане от експлоатация“ в АЯЕ разказа подробности за структурата и методиката на работа в комитетите и експертните групи в Агенцията, чрез които се реализира сътрудничеството на страните членки. В последвалата дискусия се включиха още представители на мениджмънта на ДП РАО, като бяха обсъдени насоките, в които предприятието ще сподели опита на България в управлението на радиоактивните отпадъци и извеждането от експлоатация на спрени ядрени мощности.


* Агенцията за ядрена енергия е междуправителствена агенция, която работи в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Тя улеснява сътрудничеството между страните с модерна инфраструктура за ядрена технология за търсене на върхови постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, опазването на околната среда, икономическите въпроси и законодателството. Мисията на АЯЕ е да подпомага страните членки в поддържането и по-нататъшното развитие чрез международно сътрудничество на научните, технологични и правни основи, необходими за безопасно, екологосъобразно и икономично използване на ядрената енергия за мирни цели.

На 1 януари 2021 г. България официално стана 34-тата страна членка на АЯЕ.

На снимката: Генералният директор на АЯЕ Уилям Магууд IV посети съоръжения на ДП РАО на 2 септември 2019 г., като част от подготовката за встъпване на България в Агенцията.

Нагоре