Новини

A A A

ДП РАО ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТА ЗА НХРАО НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ В КРАЙОВА

10.06.2016

На 9 юни 2016 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) проведе обществено обсъждане на проекта за Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) в гр. Крайова, Румъния. Обсъждането бе организирано по покана на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния (МОСВГ) и съгласувано с българското Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което официално представляваше страната ни. Публичната дискусия премина при повишен обществен интерес.

Инвестиционното предложение на предприятието беше представено от Ира Стефанова, ръководител на проекта. Резултатите от екологичната оценка на проекта за бъдещо хранилище бяха изложени от Стела Иванова и експерти от екипа, изготвили Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС). Част от българската делегация бяха представители на МОСВ, експерти от АЕЦ „Козлодуй“, научни работници от БАН и други специалисти. Домакини на дискусията бяха Лиа Олгуца Василеску – кмет на община Крайова, Габриела Осичану – началник на Службата за оценка на въздействието към румънското МОСВГ, Елена Симион – директор на дирекция „Национални референтни лаборатории“ в рамките на Националната агенция за защита на околната среда и Моника Матееску – изпълнителен директор на Агенцията за защита на околната среда – окръг Долж.

Близо 120 жители на Крайова, представители на румънски и на български неправителствени организации активно се включиха в обсъждането на проекта, което продължи близо 8 часа. Румънските граждани изразиха своята загриженост за безопасността на хранилището. На техните въпроси отговаряха експертите на ДП РАО и независими специалисти, като всички те ще получат и писмен отговор от страна на Предприятието. Всички мнения, коментари и предложения, получени от румънска страна, ще бъдат разгледани от ДП РАО при реализацията на проекта за НХРАО.

В България обществените обсъждания на инвестиционното предложение се проведоха през 2015 година и обхванаха 11 населени места – община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка „Радиана“, както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина.

Проектът за Национално хранилище е обект с национално значение и заляга в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от Министерски съвет на 5 януари 2011 г. и представлява ангажимент на правителството пред Европейската комисия. С изграждането на НХРАО България ще се нареди сред страните, които експлоатират хранилища за ниско- и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци и ще изпълни показателите на Международната агенция за атомна енергия за устойчиво управление на този тип отпадъци. Проектът на ДП РАО за Национално хранилище се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез МФ „Козлодуй“.


НХРАО на площадка „Радиана“ представлява екологично съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138 200 куб. метра. Съоръжението ще се състои от няколко стоманобетонни вкопани модули, разделени от вътрешни преградни стени на камери. След запълване с опаковки тези камери се покриват със стоманобетонна плоча и се изолират от атмосферните води чрез изграждане на многопластов земнонасипен слой. През целия период на експлоатация на Националното хранилище ще бъде провеждан стриктен входящ контрол на постъпващите радиоактивни отпадъци, радиационен контрол и мониторинг както на площадката на хранилището, така и на околната среда. Националното хранилище ще бъде най-новото и модерно съоръжение в Европа от този тип и ще се конкурира по екологични показатели с изграденото в Националния парк Оранчуелос в Испания подобно хранилище.

Нагоре