Новини

A A A

Запечатаха исторически сондажи на „Радиана”

10.09.2015

През летните месеци юни и юли на 2015 година на площадка „Радиана” бяха тампонирани 20 стари сондажа с обща дължина 850 метра. Групата кладенци са направени в периода 2008-2011 г. и са послужили за проучвания и характеризиране на терена в рамките на етапа на избор на площадка. Тампонирането на старите сондажи е извършено по специална технология от консорциум, съставен от „Нюклиър Нешънъл Лаборатори” – компания, която работи предимно във Великобритания и Северна и Южна Америка и извършва хидрогеоложки мониторинг, свързан включително с изграждането на подобни хранилища; „Деконта” – чешка компания, която има опит в Източна Европа и Азия и основната им дейност е за откриване и наблюдение на замърсени зони; и „Бритиш джиолоджикъл сървей”. Консорциумът работи с български подизпълнител.
Питър Хилър – технически мениджър на проекта, поясни, че надеждното запечатване на историческите сондажи преди строителството е с цел да не се замърсяват подземните водни тела, да няма миграция на замърсители от повърхността към подземните води. Предстои да бъде изграден един нов сондаж, който ще бъде присъединен към системата от 12 вече съществуващи нови сондажи – от тях се вземат и анализират проби на всеки три месеца, за да може да се провери и допълни информацията, събирана от досегашните наблюдателни сондажи.

Нагоре