Новини

A A A

МФ „Козлодуй” одобри следващ етап за проекти,свързани с извеждането на ядрени мощности

28.12.2017

На 18 декември 2017 г. в Лондон се проведе втората за тази година Асамблея на донорите на Международен фонд „Козлодуй”*, който подпомага безвъзмездно от името на Европейската общност процеса по извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности.
В работата на Асамблеята взеха участие представители на страните донори, на Европейската комисия, на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – като администратор на средствата от Фонда, и получателите на безвъзмездната помощ. В състава на българската делегация бяха включени представители на Министерството на енергетиката и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО).
По време на форума беше представен актуалният статус на проектите, подпомагани от МФ „Козлодуй”. От страна на ДП РАО беше отчетен ходът на дейностите, свързани с изпълнението на Програмата за извеждане от експлоатация и изграждането на Националното хранилище за ниско  и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО).
От страна на донорите беше оповестено, че всички заявени от ДП РАО проектни предложения на обща стойност 88 млн. евро получават одобрение. Чрез този грант от МФ „Козлодуй” се осигуряват както трудовите възнаграждения за периода 2018-2019 г. на персонала, зает в изпълнението на Програмата за извеждане от експлоатация на 1-4 блок, така и финансиране за проекти, свързани с безопасното управление на радиоактивни отпадъци.


*Международен фонд „Козлодуй” (KIDSF Kozloduy International Decommissioning Support Fund)
През м. ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписват споразумение, според което българското правителство поема твърд ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове I-IV на АЕЦ “Козлодуй”. През м. юни 2000 г. е създаден Международен фонд “Козлодуй” (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за безвъзмездно подпомагане дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване на негативните последици от ранното затваряне на блоковете.
Международен фонд „Козлодуй”, управляван от Европейската банка за възстановяване и развитие, се поддържа от Европейския съюз, който осигурява над 95% от средствата. Сред останалите дарители са Австрия, Белгия, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Великобритания.
МФК се управлява от Асамблеята на донорите като предоставя стратегическо управление. ЕБВР предоставя технически, проекто-управленски, финансови, законови и административни услуги. Финансирането на проектите зависи от одобрението на Асамблеята на донорите, в случай, че България се съобразява със задълженията си по закриването. Заседанията на Асамблеята се провеждат два пъти годишно.

Нагоре