Новини

A A A

Подписан е договорът за изграждане на първия етап от НХРАО

08.07.2016

Договор за изграждане на първия етап от Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) бе подписан на 7 юли 2016 г. между изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров, и оторизираните представители на Германо-български консорциум „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“, избран да реализира строителството.
Церемонията, на която бе сключен договорът, се състоя в присъствието на зам.-министъра на енергетиката – Николай Николов, и Винс Новак – директор на департамент „Ядрена безопасност“ в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР) в качеството й на администратор на Фонда.
Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 820 000 евро. Той трябва да бъде завършен за срок от 60 месеца и хранилището да влезе в експлоатация през 2021 г.
Изпълнителят на строителството бе избран при стриктно спазване на отворена и конкурентна тръжна процедура съгласно Политиката и правилата на ЕБВР за доставки, инициирана през 2015 г. Консорциумът е специално създаден за целите на проекта и носи неговото име. Водеща компания е немската „Нюкем Текнолъджи” (NUKEM Technologies GmbH), а в състава на консорциума влизат и четири български компании. Водещият партньор има доказан опит в изграждането на подобни съоръжения в Украйна и Литва.
В обръщението си по време на събитието зам.-министър Николов акцентира върху факта, че проектът е значим не само от гледна точка на България, но и като европейско измерение.
Г-н Петров изказа дълбоката си благодарност към всички институции, спомогнали да се стигне до подписване на договора. Той подчерта, че реализацията на проекта НХРАО е от изключително значение за успешно осъществяване на дейностите по безопасно управление на РАО от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй” и по извеждане от експлоатация на спрените I-IV блок на атомната централа.


Изграждането на НХРАО е национален приоритет за Република България.
В бъдещото хранилище няма да се погребва отработило ядрено гориво или радиоактивни отпадъци от трети страни.
Проектът е възложен на ДП РАО с РМС № 683/25.07.2005 г. С правителствено  решение хранилището получи статут на обект с национално значение и на национален обект, а с допълнително постановление обектът бе определен и за стратегически по отношение на националната сигурност.
ДП РАО започна дейностите по проекта с получаването на разрешение от АЯР за избор на площадка през май 2006 г. В последващия период експертите на предприятието извършиха огромен обем изследвания, проучвания, анализи и оценки, спазвайки изискванията на българската нормативна база, на Европейския съюз и в съответствие със стандартите на МААЕ, прилагайки международните добри практики.
Като отчете напредъка на България по програмата за НХРАО, 25-тата Асамблея на донорите на МФ „Козлодуй”, състояла се на 14 юни 2013 г., одобри сключването на грантово споразумение за изграждане на първия етап от съоръжението, в което ще бъдат погребани РАО, генерирани от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй” и вследствие извеждането от експлоатация на I-IV блок. На последната донорска конференция, състояла се на 28 юни 2016 г., Фондът препотвърди подкрепата си за проекта и прие предложената от българската страна актуализация на размера на безвъзмездната помощ.
Чрез средствата от грантовото споразумение ще се финансират:
•    Строителство на първия модул за погребване на РАО с капацитет 6 336 стоманобетонни контейнера и съпътстващите сгради и съоръжения, доставка на системи и оборудване, инсталиране и тестване, както и въвеждане в експлоатация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и получаване на разрешение за ползване;
•    Независим строителен надзор и супервизия за изграждането на първия етап;
•    Разработване на лицензионни документи за въвеждане в експлоатация и получаване на лицензия в съответствие с ядреното законодателство.

Нагоре