Новини

A A A

Предвидените средства за извеждане от експлоатация на 1-4 блок – резултат от финансова обосновка

27.07.2020

Общата стойност за реализация на цялата програма по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ за времето от 2003 до 2030 г. е формирана на базата на прецизна финансова обосновка на проекта, актуализирана  през 2017 г.
Финансовата обосновка е изготвена в съответствие с „Международна структура за оценка на разходите по извеждане от експлoатация на ядрени съоръжения“ от екип на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО)*, утвърдена от Управителния съвет на Предприятието и от Управителните съвети на фондовете „Радиоактивни отпадъци“ и „Извеждане от експлоатация“ . Обосновката е защитена последователно на различни нива пред съответните институции на Европейския съюз. Приети са аргументите, с които в документа се доказва недостиг до 2030 г. на около 91 млн. евро за успешното финализиране на Програмата по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“**. Със Заключенията на Съвета на Европейския съюз от 21 юли 2020 г. се осигуряват допълнително 56 млн. евро за програмния период 2021-2027 г.

Аналогичен е подходът при финансовото осигуряване на Програмите по извеждане от експлоатация на предсрочно затворени ядрени мощности в още две европейски държави – Литва и Словакия, съответно за АЕЦ „Игналина“ и АЕЦ „Бохунице“.


* Чрез две правителствени решения през – 2008 и 2012 години, Програмата по извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове е възложена за изпълнение на националния оператор по управление на радиоактивните отпадъци Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).
**През месец ноември 1999 г. Българското правителство и Европейската комисия подписват Меморандум за разбирателство, който съдържа график за поетапно спиране на блоковете ВВЕР 440 в АЕЦ „Козлодуй”. В резултат на това първи и втори блок са спрени в края на 2002 г., а трети и четвърти блок – в края на 2006 г.

Допълнителна информация
Средствата, необходими за дейностите по извеждане на спрените 440-мегаватови ядрени мощности, се осигуряват чрез международно и национално финансиране.
През м. юни 2000 г. е създаден Международен фонд “Козлодуй” (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за безвъзмездно подпомагане дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване на негативните последици от предсрочното затваряне на блоковете.
МФК се поддържа от Европейския съюз. Останалите дарители са Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.
МФК се управлява от Асамблеята на донорите, която предоставя стратегическо управление. ЕБВР предоставя технически, проекто-управленски, финансови, законови и административни услуги. Финансирането на проектите зависи от одобрението на Асамблеята на донорите, в случай, че България се съобразява със задълженията си по извеждането. Заседанията на Асамблеята се провеждат два пъти годишно.
Българското финансиране се осигурява от два национални фонда – „Управление на РАО“ и „Извеждане от експлоатация“. Отделен финансов принос за реализацията на Програмата по извеждане има и АЕЦ „Козлодуй“ със субсидиране в началото на процеса на специфични дейности, свързани с управлението на отработеното ядрено гориво.

Нагоре