Новини

A A A

Представители на Европейската комисия се запознаха с напредъка на проектите на ДП „Радиоактивни отпадъци”

25.04.2018

Заместник генералният директор на Генерална дирекция „Енергетика“ (ENER) на Европейската комисия (ЕК) Герасимос Томас посети на 25 април 2018 г. съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) на площадка „Козлодуй“. Той бе съпроводен от Джанфранко Брунети, ръководител в ENER на сектор „Ядрена енергетика, ядрени отпадъци и извеждане“, който наблюдава изпълнението на българските проекти по извеждане от експлоатация, финансирани от МФ „Козлодуй“.
Представителите на ЕК подробно се запознаха с различни дейности, свързани с безопасното извеждане от експлоатация на спрените 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“. В рамките на програмата си те посетиха Машинната зала на четирите блока, Съоръжението за измерване и освобождаване от контрол, Площадките за временно съхранение на демонтирано оборудване. Г-н Томас и г-н Брунети станаха свидетели и на технологичните процеси в две новоизградени съоръжения – Цех за намаляване на размерите и дезактивация на оборудване от извеждането от експлоатация и Съоръжение за плазмено изгаряне. По време на обхода представителите на ЕК бяха придружени от изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров, и от членове на оперативното ръководство на Предприятието, които отговориха подробно на всички поставени въпроси.
В края на посещението Герасимос Томас обобщи впечатленията си: „Бях тук преди две години и половина. Отбелязвам значителен напредък и в двете основни направления на дейността на ДП РАО – демонтажните работи и въвеждането на нови високи технологии в полза на извеждането от експлоатация. Мисля, че е важно да се продължи със същия темп, за да имаме увереност, че през следващите години – до завършване на работите, планираните основни етапи ще бъдат успешно изпълнени и разходите ще бъдат в предвидената бюджетна рамка. Също така, много съм доволен да установя, че благодарение на изграденото Съоръжение за плазмено изгаряне, България въвежда за първи път подобни нови високи технологии. Този опит може да бъде приложен и в други държави – имаме огромна необходимост от въвеждане на подобни инсталации за извеждане от експлоатация в цяла Европа.”

Нагоре