Новини

A A A

“ПРИКЛЮЧИХМЕ ВАЖНИ ПРОЕКТИ, СТАРТИРАМЕ НОВИ”

19.02.2019

Интервю на изпълнителния директор на ДП РАО – г-н Дилян Петров

Господин Петров, с какво най-запомнящо се събитие, факт или процес ще се запомни 2018 година в историята на ДП РАО?

От гледна точка на стратегическо постижение 2018 година е периодът, в който затворихме технологично кръга от съоръжения и системи, които са много важни за целия цикъл на извеждане от експлоатация на блокове 1-4. Приключихме два основни проекта, около които години наред възникваха различни наследени проблеми. Ще запомним това, че през миналата година заработиха Съоръжението за плазмено изгаряне и Цехът за намаляване на размерите и дезактивация на материали от извеждането. Пак през изтеклата година към своя финал практически достигна и друг съществен проект – 3 D сканирането на Контролирана зона (КЗ), което е отправна точка за по-нататъшните ни действия там.

Нека припомним, че в началото на миналата година в свое интервю Вие прогнозирахте: „2018-та е решаваща за ключови проекти”. Да разбираме ли, че поетият ангажимент е изпълнен?

Да, мога спокойно да заявя, че целите бяха постигнати, планираното – свършено. В допълнение искам да отбележа и напредъка в изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО). В края на изтеклата година на площадка „Радиана” е положен първият бетон. Върху фундамента ще стъпят административни и други помощни сгради. Вторият съществен факт е, че в навечерието на  Нова година успяхме да приемем работния проект на НХ РАО, което позволява да бъде преодоляно известно забавяне в графика на изграждането.  Забавянето възникна в резултат на някои констатирани несъответствия в устойчивостта на неголям  участък от терена, който беше подложен на допълнителни изследвания и сондажи.  Направихме необходимите анализи, вече имаме техническо решение на казуса и продължаваме напред. Ще компенсираме времето именно с наличието на одобрен работен проект, в който са предвидени указания и за най-малките детайли. Така се осигурява фронт за работа на строителите, фиксира се отговорност и се създава възможност за прогноза на срокове. След приемането на работния проект, ако в хода на дейностите се наложат несъществени изменения, те ще бъдат изцяло ангажимент на проектантите.

Поуките от изминалата година?

Направихме собствени принципни изводи по отношение на оптимизация на дейностите. Смятам, че допуснахме някои  несъответствия в стремежа си да спазваме непременно сроковете. В някои случаи това е формално постижение. Поуката  е, че, особено при по-сложните процеси, сроковете не бива да се изпълняват „на всяка цена”, прибързано. Трябва да се търси разумният компромис между планирания срок и качеството на проекта или дейността.  И този извод дойде от реалността, ще бъда откровен  – създадохме си един-два технически проблема, за които анализът показа, че е било необходимо повече време за теоретико-практическо обучение на специалистите, навлизащи в работа с нови технологии, които изискват задълбочени познания по физика, химия, математика. Ще коригираме в бъдеще времето за подготовка на персонала. Така че „ще бързаме бавно”.

Какво е важно да се свърши през 2019 година?

Предстои да бъдат защитени лицензионните изисквания за дейността на Специализираното поделение „Постоянно хранилище за РАО – Нови хан”, както и на  част от техническите решения  за новите съоръжения в Козлодуй. Вече се работи по въпроса, за да може да изпълняваме задълженията си по управление на РАО в пълно съответствие с националното законодателство и под контрола на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
Вторият приоритет, по който също вече има първи стъпки, е въвеждане на нов правилник и  преструктуриране на персонала с цел повишаване на ефективността на звената при изпълнение на задачите. В тази връзка се предвижда движение на специалисти от едни сектори към други. Това, впрочем, при нас е перманентен процес, включително поради изискванията на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – знаете, че чрез тази институция се осигуряват възнагражденията от МФ „Козлодуй” на персонала, зает в извеждането от експлоатация.  Логиката на тези изисквания е в динамиката на работа – едни дейности се изчерпват и преустановяват, възниква необходимост от други.
През 2019 г. продължаваме с етапите на изграждане на НХ РАО – друго главно направление в дейността на ДП РАО. На първо място трябва да се укрепи участъкът на площадка „Радиана”, за който споменах, чрез  специално фундиране. Тази операция ще даде възможност след това много експедитивно да се отлее льосо-циментовата възглавница, върху която реално ще се изградят клетките на хранилището. Вътрешните пътища на площадката вече са прокарани  в основната си част, остават довършителни асфалтни покривки, но те са предвидени след като приключат работа тежките машини.  Искам да почертая, че сега, в началото на тази година, сме изцяло съсредоточени върху това да „стъпим” на здрава основа, един от най-важните моменти в изграждането на НХ РАО. Имаме нагласа дори да допуснем известни отклонения от сроковете, това е обяснимо при такъв сложен проект, но да направим основите безкомпромисно от гледна точка на надеждност и безопасност. Имаме експертен потенциал за това, радвам се, че екипът на проекта – нашите специалисти, надзорът, авторският надзор, строителите, работят синхронизирано и отговорно, намират своевременно технически решения тогава, когато се налага.

Очевидно  „наливането на основите” на това уникално съоръжение изисква много управленски и експертен ресурс?

Да, така е, но успоредно с това във фокуса на вниманието ни през настоящата година ще бъде и отдавна планирана модернизация на линиите в Специализирано поделение „РАО – Козлодуй”. Очаква се в края на месец март пакетът проектна документация да бъде одобрен на технически съвет на ДП РАО, след което да бъде внесен в АЯР за одобрение. Проектът ще се финансира изцяло от МФ „Козлодуй” и разходът е одобрен от донорите.
През тази година започваме реалното изграждане на два нови обекта, за които предварителната документална подготовка вече приключи – има избрани изпълнители, в най-скоро време ще приемем и работните проекти. Тези два проекта също се финансират със средства на европейските донори чрез ЕБВР. Ще стартират дейностите за създаване на Цех за изработка на стомано-бетонни контейнери за опаковане на кондиционирани РАО и на Информационен център по извеждане от експлоатация.
Имаме и друга сериозна амбиция – да стартираме проект 35, който се отнася за проектиране и изпълнение на нова електрозахранваща инфраструктура и нова инфраструктура за захранване с флуиди за АЕЦ „Козлодуй” и ДП РАО.
Това в общи линии са основните проекти, по които ДП РАО ще работи през 2019 г.

А какво да очакваме в процеса на извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности?

По плана за извеждане от експлоатация имаме твърдо поет ангажимент пред донорите до края на месец август т. г. изцяло да приключи демонтажът на съоръженията и машините, подлежащи на демонтаж, в Машинна зала. Ще бъдат запазени и претрасирани единствено поддържащите сградата системи.
Предстои да съсредоточим много повече усилия в Контролирана зона. Там през 2018 г. бе демонтирано около 200 тона оборудване, а за тази година ще се стремим към  двойно по-голямо количество. За целта ще пренасочим част от специалистите, които ще приключат работата си в Машинна зала, към дейностите в КЗ. Започваме и процедура за закупуване на специални съоръжения за демонтаж на реактора и приреакторните системи.

Има ли вече решение какво ще се случи с реакторите?

Това е въпрос на друг проект – за концепция и начин на реализация. Но ние вече имаме визия за това – обсъдихме я на технически съвет през миналата година и ще я обявим като техническо задание за проектиране на процеса и дейностите по него. Виждането ни е съоръженията да бъдат нарязани на място. Тези части, които подлежат на очистване да бъдат дезактивирани и впоследствие освободени от контрол, а тези, за които се окаже невъзможно, ще се складират в реакторното отделение на 3-4 блок, което вероятно ще подготвим за временно хранилище за подобни отпадъци.

През настъпилата година ДП РАО ще отбележи 15 години от създаването си. Как оценявате за себе си този факт?

За себе си… Може да звучи малко парадоксално, но това, на което се научих през тези години чрез това, през което преминахме, е да мисля и действам не като себе си, а като екипа, с който работя. Научих се повече да изслушвам хората, да вниквам в техните аргументи, а не да следвам само собствените си идеи и емоционални понякога решения. Това е безценен опит. Горд съм, че виждам в отделните екипи, в отделните звена на ДП РАО подобен възглед за нещата. Има много отговорни хора, които увличат останалите, има ядра, на които може да се разчита. Много се радвам, че с годините постепенно беше преодолян един синдром, наричам го конфликта „всеки срещу всички и всичко”. Днес  Предприятието  е съвсем друга по вътрешния си характер организация – с добри кадри, с ефективна субординация, с плавна смяна на поколенията специалисти. Навлязоха много млади хора – това ме прави удовлетворен и спокоен, че е осигурена приемственост за бъдещето. В крайна сметка това е основният смисъл, когато разсъждаваме за годишнини – да се запазят и развият постиженията, да се съхранят знанията и екипността.

Нагоре