Новини

A A A

Строителството на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци – две години след старта

29.08.2019

На 29 август 2019 г. се отбелязват точно две години от първата копка за строителството на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО)*. Съоръжението се изгражда на площадка „Радиана“, в двукилометровата зона с контролиран достъп на АЕЦ „Козлодуй“.
Две години след началото на строителството то се изпълнява според одобрения технически проект, който е разработен на базата на водещия световен опит в изграждането на подобни съоръжения от консорциум от специализирани европейски компании.
Изграждането на НХ РАО се извършва при непрекъснат активен диалог с обществеността и неправителствените организации, като националният оператор по управление на радиоактивни отпадъци – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, информира публично за всеки съществен етап от проекта.

Първият етап на хранилището, в който ще се погребват радиоактивни отпадъци от извеждането от експлоатация на енергоблокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, се съфинансира от Международен фонд „Козлодуй“ за подпомагане извеждането от експлоатация (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Международен фонд „Козлодуй“ се финансира от Европейския съюз, както и от донорите на МФК – Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. Представители на ЕБВР и Европейската комисия внимателно контролират напредъка по изпълнение на проекта чрез свой специален механизъм – мониторингов комитет, провеждан на всеки шест месеца. Финансирането се изпълнява на базата на резултатите от мониторинга, според подписаните грантове от Асамблеята на донорите на МФ „Козлодуй“ и към днешна дата проектът се реализира в установената финансова рамка.

В тази връзка категорично са неоснователни всички твърдения в публичното пространство на д-р Георги Касчиев във връзка с хода на проекта, включително спиране на финансирането на НХ РАО.

•    Националното хранилище ще бъде екологично съоръжение, изградено по най-модерни съвременни технологии и в съответствие с най-строгите изисквания на Международната агенция за атомна енергия. С изграждането на НХ РАО България ще се нареди сред напредналите страни, които експлоатират хранилища за ниско- и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци и ще изпълни дълга на държавата към обществото за безопасно и устойчиво управление на този тип отпадъци.

Нагоре