Проект 48-2 – Доставка и фаза на реализация на модернизация на СП “РАО-Козлодуй” за приемане и преработване на РАО в резултат на дейностите по извеждане от експлоатация

A A A
Нагоре