Новини

A A A

Запечатаха исторически сондажи на „Радиана”

10.09.2015

През летните месеци юни и юли на 2015 година на площадка „Радиана” бяха тампонирани 20 стари сондажа с обща дължина 850 метра. Групата кладенци са направени в периода 2008-2011 г. и са послужили за проучвания и характеризиране на терена в ...

Ново оборудване за окачествяване на строителните материали

26.08.2015

В рамките на подготовката за изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка „Радиана” бе получено специализирано лабораторно оборудване за окачествяване на строителни материали. То е предназначено за извършване на прецизни тестове в хода на ...

Предстои актуализация на Стратегията за отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г.

30.07.2015

Министерството на енергетиката публикува на Интернет страницата си предложение за обществено обсъждане на Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) до 2030 г. Актуализираният план е разработен в изпълнение на изискванията на Директива 2011/70/Евратом за ...

На терена на НХРАО се изгражда експериментална циментольосова възглавница

10.06.2015

В края на месец май на площадка „Радиана” започна реализацията на интересен научно-практически проект – част от предварителната подготовка за изграждане на бъдещото хранилище. Той се осъществява от Секцията по геотехника на околната среда към Геологическия институт на Българската академия ...

ДП РАО проведе процедура по обществено обсъждане на ДОВОС за НХРАО

04.05.2015

От 16 до 30 април 2015 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) проведе серия от срещи за обществено  обсъждане на актуализирания Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на Националното хранилище за ниско-  и средноактивни радиоактивни отпадъци ...

ДП РАО започна процедура по обществено обсъждане на ДОВОС за НХРАО

15.03.2015

На 10 март 2015 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) публикува официалните обявления за предстоящите срещи за обществено обсъждане на актуализирания Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на Националното хранилище за ниско-  и средноактивни радиоактивни отпадъци ...

ДП РАО получи положителна оценка от МОСВ на ДОВОС за НХРАО

19.02.2015

Актуализираният ДОВОС напълно отразява съвременните европейски изисквания за опазване околната среда, живота и здравето на хората и гарантира най-висока степен на безопасност при реализацията на проекта на площадка „Радиана“ край Козлодуй. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ получи от Министерство на околната ...

Напредък на проекта за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци

24.01.2015

Основен приоритет на ДП РАО е изграждането на Национално хранилище за съхранение и погребване на ниско- и средноактивни РАО (НХРАО). През 2014 г. бяха извършени редица дейности за напредъка на проекта, групирани в няколко направления: Дейности по ОВОС на НХРАО ...

Донорската Асамблея на МФ „Козлодуй” одобри проекти,свързани с извеждането на ядрени мощности

22.11.2014

В два дни – на 17 и 18 ноември 2014 г., в Лондон се проведе втората за тази година Асамблея на донорите на Международен фонд „Козлодуй”, който подпомага безвъзмездно процеса по извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности. В работата ...

На площадка „Радиана” – инфраструктурни дейности и предексплоатационен мониторинг

11.08.2014

Летният сезон благоприятства активни подготвителни дейности на терена, върху който предстои да бъде изградено Националното хранилище на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). Реализацията на проекта е ангажимент на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО). В началото на месец юли ...

Нагоре