Новини

A A A

Започна хидрогеоложки мониторинг на „Радиана”

28.06.2013

В края на месец юни 2013 година стартираха дейностите по изграждане на постоянни наблюдателни кладенци върху терена на бъдещото Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Създаването на системата от наблюдателни кладенци е част от предексплоатационния хидрогеоложки мониторинг на ...

ДП РАО получи одобрение за финансиране на проектите си от Асамблеята на донорите

17.06.2013

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) получи окончателно одобрение за подписването на ново грантово споразумение за финансирането на Национално хранилище за ниско- и среднорадиоактивни отпадъци (НХРАО) по време на редовно заседание на Асамблеята на донорите на Международен фонд „Козлодуй“  (KIDSF*). ...

Приета е първата редакция на техническия проект за Националното хранилище за РАО

26.04.2013

На 19 април 2013 г. на заседание на Експертния техническия съвет  на ДП РАО беше  разгледана  и приета редакция № 1 на техническия проект на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). В работата на Съвета взеха участие ...

Представен е техническият проект за Националното хранилище за РАО

28.03.2013

На 26 март 2013 г. в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) бе внесен техническият проект за изграждане на бъдещото Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО). Цялостният пакет с документация за строителството на съоръжението е с ...

Висока оценка за дейностите по извеждане на ядрени мощности

25.02.2013

Комплексната програма за дейностите, планирани за 2013 г., по извеждане от експлоатация на спрените блокове на българската атомна електроцентрала получи висока оценка от страна на Европейската комисия. На 21 февруари 2013 г. в Люксембург се състоя съвещание на Комитета за ...

Подробният устройствен план на площадка „Радиана“ – окончателно одобрен

13.02.2013

Подробният устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на площадка „Радиана“ за изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО) бе окончателно одобрен със Заповед на Добромир Симидчиев, зам.-министър на Министерството на благоустройството и ...

ДП РАО подписа договор с международен консултант по проектите, финансирани по МФ „Козлодуй”

25.01.2013

На 24 януари 2013 г. Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” – Дилян Петров, подписа договор с международен консултант към Групата за управление на проекти (ГУП) за извеждане от експлоатация на 1-4 блок в Козлодуй. Документът бе подписан на ...

ДП РАО създаде специализирано поделение за изграждане на Национално хранилище за РАО

01.11.2012

На 1 ноември 2012 г., официално бе регистрирано Специализирано поделение „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци” (СП НХРАО) в рамките на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО). Създаването на поделението е следствие от решение на  българското правителство  от 25 юли 2005 г., ...

ДП РАО подписа договор за предексплоатационен радиологичен мониторинг на НХРАО

09.07.2012

Днес, 9 юли 2012 г., Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и „ТИТА – Консулт” ООД подписаха договор за предексплоатационен радиологичен мониторинг на площадка „Радиана”, предназначена за изграждането на Национално хранилище за ниско- и средно радиоактивни отпадъци (НХРАО). Сключването на ...

Нагоре