Новини

A A A

ДП РАО отбеляза Деня на Дунав с вълнуващи приключения за децата

03.07.2023

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ следва мисията си да предава на подрастващите мисълта за грижата към реката с деветото отбелязване на Международния ден на река Дунав на 29 юни.
Тази година инициативата постави акцент изключително върху децата – върху начина, по който те възприемат факта, че живеят в град Козлодуй, по поречието на Дунав, и върху отговорността, която следва от това. Отношението им към този природен ресурс пролича най-ясно от художествените творби, собственоръчно създадени от децата върху бели камъни, които отразиха образите на парахода „Радецки“, на част от биоразнообразието по поречието, на пейзажи от брега, шевици и други. Особено вълнуваща за участниците между 4 и 11 години се оказа играта, която предполагаше откриването на десет съкровища, скрити на поляните около и над паметника на Христо Ботев, в която малчуганите доказаха умения да се ориентират по карта, да проявят бързина и съобразителност. Всяко „съкровище“ съдържаше интересна информация за Дунав. Речният бряг бе гостоприемен за провеждането на състезание по „жабки“, а знанията си за река Дунав деца и възрастни затвърдиха с традиционната за програмата викторина.
Междувременно служители от специализираните поделения на предприятието се включиха в дейностите по почистване и облагородяване на алпинеумите, създадени поетапно в „Ботев парк“ в годините на отбелязване на Международния ден на река Дунав.

Денят на река Дунав се чества ежегодно на 29 юни – датата, на която 11 държави и Европейската общност подписват международната Конвенция за опазване на река Дунав. Мисията на инициативата  е да привлече вниманието към опазване на реката и нейните притоци. През 2004 година за първи път е честван Денят на една от най-големите речни системи в Европа, на хората и дивата природа, които се намират в нейния регион.

Нагоре