Новини

A A A

Представители на румънската Агенция за ядрени и радиоактивни отпадъци черпят български опит за изграждане на хранилище за РАО

01.06.2021

Ръководствата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) и румънската Агенция за ядрени и радиоактивни отпадъци (Nuclear and Radioactive Waste Agency), чиято цел е изграждането на ясна нормативна рамка, на която да се опре изграждането на приповърхностно хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоакативни отпадъци в Румъния проведоха ползотворни дискусии и набелязаха теми за бъдещо сътрудничество помежду си.
По време на четиридневната си визита, в периода 25-28 май 2021 г., представителите на северната ни съседка посетиха специализираните поделения „РАО – Козлодуй“ и „Извеждане от експлоатация – 1-4 блок“, изграждащото се Национално хранилище за РАО, Съоръжението за плазмено изгаряне, площадката за съхранение на исторически отпадъци и др. Специалистите от предприятието запознаха румънските си колеги с основните дейности и водещите проекти на националния оператор по управление на РАО в България. Те с готовност споделиха своя опит по отношение на: избора на подходяща площадка за хранилище; проектирането на съоръжението; постоянния диалог с обществеността; юридическите процедури и срокове, механизмите и инструментите за финансиране при работата с Европейската банка за възстановяване и развитие; превантивния инструмент за идентифициране на евентуални въздействия върху околната среда и човешкото здраве – ОВОС. На гостите подробно беше представена и методиката за изчисляване на таксата за последваща обработка и съхранение, която се плаща от генераторите на радиоактивни отпадъци.
„Най-важните стъпки на този етап, в който се намирате, са две: информираността и диалогът с хората на първо място и включването на Регулатора в целия процес още отсега – обясни изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров и добави – Когато става дума за ядрени съоръжения, процесите не са лесни. Но в края на краищата най-важно е да се гарантира безопасността. Затова контролът е от изключително значение. От ключово важно значение е също Европейският съюз да приеме, че ядрената енергия е зелена енергия. А ако искаме една по-чиста Европа, ще ни трябва чиста енергия.“
„Основната цел на нашето посещение беше преди всичко да видим напредъка по строежа на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци и начина, по който работи вашето предприятие, тъй като организацията при нас е малко по-различна. Основните дейности на нашата Агенция са разработване на регламентираща документация в областта на ядрения сектор и управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Преди да дойдем, четох за ДП РАО и зная, че вашето предприятие е доста по-всеобхватно и се занимава с много по-широк набор от дейности. Исках да дойда и лично да видя как реално се случва това в тази сложна структура, както и да имам възможността да се срещна с професионалисти, които силно ме впечатлиха. Зная, че извършвате и дейности по извеждане от експлоатация, дезактивация, транспортиране, производство на стомано-бетонни кубове. Това беше изключителен опит за нас. Радвам се, че бях тук, посетих площадката и видях реално как се извършват дейностите. Всички усилия, които сте положили, са довели до сериозни постижения. Това ни окуражава и насърчава да работим упорито и сме признателни, че ще може да разчитаме на опита на ДП РАО“, обобщи президентът на  румънската Агенция Михайца Гаина по време на заключителната среща от визитата на делегацията.

Нагоре