Новини

A A A

СП „ПХ РАО – Нови хан“ – с подновена лицензия

18.07.2019

С дата 12 юли 2019 година беше подновена лицензия за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „ПХ РАО – Нови хан“ с титуляр Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).
Документът беше връчен официално на 15 юли 2019 година от председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) – ст. н. с д-р Лъчезар Костов на изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров.

Чрез лицензията се определят всички условия за експлоатацията на хранилището в съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Неразделна част от документа са и 6 приложения, които включват: списъка на документите, удостоверяващи съответствието с изискванията на ЗБИЯЕ и определящи вътрешните правила за изпълнение на дейностите по лицензията; списъка  на основните обекти на ядреното съоръжение за управление на РАО, чрез които се извършват дейностите по лицензията; данните за съхраняваните РАО; изискванията към персонала, зает с осъществяване на дейностите, за които се изисква правоспособност.
За да бъде успешно подновена лицензията, екип от около 10 експерта от СП „ПХ РАО – Нови хан“, са работили в рамките на една година – за актуализация на документи и за създаване на нови в съответствие с развитието на нормативната уредба в областта на ядреното законодателство.
Срокът на лицензията е до 31 декември 2025 година.

Нагоре