ОП-05/03.07.2019 г. с предмет: „Доставка на хидроизолационни и защитни покрития, полагани по вътрешните и външните стени на стоманобетонните контейнери за съхранение на радиоактивни отпадъци“.

A A A
Нагоре