ОП-15/28.06.2017 г. с предмет: „Избор на акредитиран орган за изпитване и оценка при определяне специфичната активност на радионуклидите в подлежащите на освобождаване от регулиране КСК от 1-4 блок на СП „ИЕ 1-4 блок” за три календарни години“.Номер на поръчката в РОП 00699-2017-0009

A A A
Нагоре