ОП-22/28.07.2017 г. с предмет: Доставка на електронни дозиметри за индивидуален дозиметричен контрол за нуждите на СП „ПХРАО – Нови хан” и доставка на електронни дозиметри за индивидуален дозиметричен контрол, като система за дозиметричен контрол за нуждите СП „ИЕ 1-4 блок”

A A A
Нагоре