ОП-23/28.07.2017 г. с предмет: Доставка на филтри за системи ОВ и К, за нуждите на специализираните поделения на ДП РАО през 2017г.

A A A
Нагоре