ОП-18/05.09.2018 г. с предмет: „Изработка и доставка на 2 броя метални кофражни форми за стоманобетонен контейнер (СтБК) и 2 броя метални кофражни форми за капак на стоманобетонен контейнер. Номер на ОП в РОП: 00699-2018-0009

A A A
Нагоре