ОП-27/29.10.2018 г. с предмет: „Осигуряване на лични предпазни средства и работно облекло за персонала на ДП РАО“. № в РОП: 00699-2018-0014.

A A A
Нагоре