ОП-07/11.06.2018 г. с предмет: „Подмяна на тръбен сноп на кондензатор-дегазатор на СВО-3 в СП „ИЕ 1-4 блок“.

A A A
Нагоре