Buyer’s profile

(Български) Контрол при радиологично обследване, свързано с технически контрол и проверка при определяне съответствието на освобождавания материал с нивата и критериите за освобождаване от регулиране за радиоактивни материали от 1÷4 блок на СП „ИЕ 1÷4 блок” за две календарни години (2016 и 2017 година) – ID 9051572

22.03.2016 - 31.03.2016

Top