Buyer’s profile

(Български) Доставка на химически реактиви – стандартни разтвори и рутинни приложения, буферни разтвори, материали за течносцинтилационно измерване, хроматографски материали, сертифицирани разтвори на радиоактивни изотопи, реагенти за производство на ХОВ и дезактивация, материали за дезинфекция и деконтаминация – ID 9048650

07.12.2015 - 15.12.2015

Top